Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

Urinokultura

ANALIZE URINA

URINOKULTURA

Urinokultura -mikrobiološka obrada urina/urin/bakterije u urinu

Urinokultura je laboratorijski test koji se koristi za otkrivanje bakterijske infekcije urinarnog trakta. Koristan je test kada se ispituje uzrok infekcije ili upale urinarnog trakta.

Važno je naglasiti da se prikupljanje i obrada uzorka urina mora pažljivo provoditi kako bi se smanjio rizik od kontaminacije i dobili točni rezultati.

Da bi se analiza obavila prema laboratorijskim standardima i pravilima, jako je važno pravilno prikupiti uzorak a to podrazumjeva sljedeće:  prije prikupljanja uzorka urina, važno je pravilno oprati genitalno područje kako bi se izbjegla kontaminacija uzorka (ukoliko se koriste sapuni, preporuka je koristiti blage sapune i dobro isprati mlakom vodom).

Uzorak urina treba biti srednji tok urina, što znači da prvo mokrenje treba biti izostavljeno (mokriti u wc školjku) a srednji dio mokraće treba biti prikupljen u sterilnu posudu za uzorak.

Uzorak urina treba što  prije dostaviti u laboratorij, po mogućnosti unutar 1-2 sata od prikupljanja. Ako to nije odmah moguće, uzorak treba čuvati u hladnjaku.

Princip izvođenja testa

U laboratoriju se uzorak urina zasijava na hranjivu podlogu koja potiče rast bakterija. Tijekom sjetve, laboratorijski tehničar razmazuje uzorak urina po površini podloge.

Nakon sjetve, podloge s uzorcima urina inkubiraju se na optimalnim uvjetima temperature i vlažnosti kako bi se potaknuo rast bakterija. Inkubacija može trajati 24 do 48 sati.

Nakon inkubacije, laboratorijski tehničar analizira podloge kako bi identificirao rast bakterijskih kolonija. Identifikacija se obično temelji na morfološkim i biokemijskim karakteristikama bakterija. Dodatno, provodi se i testiranje osjetljivosti na antibiotike  (antibiogram) kako bi se odredila najučinkovitija terapija.

Iz svega navedenog, jasno je da je urinokultura analiza koja se obrađuje nekoliko dana, jer je proces obrade uzorka zahtjevniji i dugotrajniji no kod običnog pregleda sedimenta urina.

Po završetku analize, priprema se izvještaj o rezultatima urinokulture i dostavlja pacijentu kome se uz izdavanje nalaza ( koji pokazuje prisutnost bakterija, vrstu identificirane bakterije i osjetljivost na određene antibiotike) preporuča konsultacija sa liječnikom kako bi se postavila pravilna dijagnoza i pristupilo liječenju.