Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

TIBC/UIBC

BIOKEMIJSKE ANALIZE

TIBC/UIBC

TIBC/UIBC – kapaciteti vezivanja željeza – biokemija/analize/anemija/sve pretrage

U zalihama se željezo čuva vezano s feritinom i hemosiderinom.Transport željeza u krvi odvija se uz pomoć mehanizama koji služe za njegovo vezivanje, ugradnju i transport i skladištenje.

Normalno je da samo jedna trećina mjesta vezivanja željeza na transferinu zauzeta s Fe (III), pa transferin u serumu ima znatni slobodni kapacitet za vezivanje željeza. Ovo se naziva nezasićenošću seruma, odnosno latentnim kapacitetom vezivanja željeza. Mjerenje UIBC može se koristiti u kombinaciji s koncentracijom željeza u serumu kako bi se dobio ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC) tj. najveća koncentracija željeza kojeg u serumu mogu na sebe vezati proteini, najviše transferin. Svaka molekula transferina može za sebe vezati 2 iona željeza.

Obično je uzrok porasta TIBC sideropenična anemija, kasna trudnoća oralni kontraceptivi i virusni hepatitisa. TIBC se smanjuje kod kroničnih infekcija, malignih oboljenja, trovanja željezom, bubrežnih oboljenja, nefroze, i talasemije.

Kapaciteti vezivanja željeza određuju se zajedno sa željezom u krvi.

Za ove testove nije potrebna najava za dolazak u laboratorij, važno je da je pacijent natašte.

TIBC -Referentne vrijednosti za oba spola kreću se od 40,60 do 76,60 µmol/L

UIBC- referentne vrijednosti za oba spola kreću se od 19,70 do 66,20 µmol/L

Vrijeme određivanja
Nalaz je gotov isti dan.