Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

Paneli Usluga

 • KKS
 • Sedimentacija
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • e-GFR
 • AST
 • ALT
 • GGT
 • TBIL
 • DBIL
 • LDH
 • ALP
 • Uric
 • Kolesterol
 • Trigliceridi
 • HDL
 • LDL
 • Na
 • K
 • Cl
 • CK
 • CK-MB
 • CRP
 • Željezo
 • UIBC
 • TIBC
 • Urin

Cijena ovoga panela je 130,00 KM!

 • KKS
 • FE
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • CRP
 • Urin
 • CK
 • CK-MB

Cijena ovog panela je 55,00 KM!

 • KKS
 • Urin
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • Urea

Cijena ovog panela je 35,00 KM!

 • KKS
 • Urin
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • Urea
 • CRP

Cijena ovog panela je 45,00 KM!

 • KKS
 • Urin
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • Kreatinin
 • Urea
 • CRP
 • ALT
 • AST
 • Fe

Cijena ovog panela je 55,00 KM!

 • KKS
 • Urin
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Kreatinin
 • Urea
 • CRP
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Fe

Cijena ovog panela je 70,00 KM!

 • KKS
 • Urin
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Kreatinin
 • Urea
 • CRP
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Fe
 • UIBC
 • TIBC
 • Feritin
 • Ukupni bilirubin

Cijena ovog panela je 110,00 KM!

 • KKS
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • Urea
 • Kreatinin
 • Željezo
 • ALT
 • AST
 • Urin

Cijena ovog panela je 40,00 KM!

 • KKS
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Urea
 • Kreatinin
 • Željezo
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Albumini
 • Ukupni proteini
 • Mokraćna kiselina
 • Ukupni bilirubin
 • CRP
 • TSH
 • Urin

Cijena ovog panela je 80,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija eritrocita
 • Glukoza
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Urea
 • Kreatinin
 • Željezo
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Albumini
 • Ukupni proteini
 • Ukupni bilirubin
 • Direktni bilirubin
 • LDH
 • Kalcij
 • CRP
 • TSH
 • Vitamin D
 • Urin

Cijena ovog panela je 120,00 KM!

 • KKS
 • CRP
 • Željezo
 • UIBC
 • TIBC
 • Sedimentacija eritrocita
 • ALT
 • AST
 • LDH
 • Urin

Cijena ovog panela je 40,00 KM!

 • KKS
 • CRP
 • Željezo
 • UIBC
 • TIBC
 • Sedimentacija eritrocita
 • ALT
 • AST
 • LDH
 • Ukupni kalcij
 • Fosfor
 • Vitamin D
 • Urin

Cijena ovog panela je 80,00 KM!

 • KKS
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Željezo
 • TSH
 • Urin

Cijena ovog panela je 50,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija eritrocita
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • ALT
 • AST
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • Željezo
 • Urin

Cijena ovog panela je 40,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija eritrocita
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Željezo
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Mokraćna kiselina
 • Ukupni bilirubin
 • CK
 • Urin

Cijena ovog panela je 80,00 KM!

 • KKS
 • Sedimentacija eritrocita
 • Glukoza
 • Urea
 • Kreatinin
 • Trigliceridi
 • Kolesterol
 • HDL
 • LDL
 • Željezo
 • ALT
 • AST
 • GGT
 • Ukupni bilirubin
 • Direktni bilirubin
 • CK
 • CK-MB
 • LDH
 • Kalcij
 • Fosfor
 • ALP
 • TSH
 • tPSA
 • Urin

Cijena ovog panela je 120,00 KM!