Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

Kalprotektin

ANALIZE STOLICE/FECES

KALPROTEKTIN

KALPROTEKTIN- feces/analiza stolice

Opis

Kalprotektin, poznat i kao kalprotektin ili calprotectin, je protein koji se nalazi u ljudskom organizmu i često se koristi kao biomarker za procjenu upale u gastrointestinalnom (GI) traktu.To je kompleks sastavljen od dvije podjedinice, S100A8 i S100A9, koji se uglavnom oslobađaju od strane aktiviranih neutrofila i monocita tokom upalnih procesa.

Da bi se izmjerio nivo kalprotektina, obično se uzima uzorak stolice. Povišene vrijednosti kalprotektina u stolici obično ukazuju na aktivnu upalu u crijevima.

Kako provjeriti vrijednost?

Test kalprotektina je neinvazivan i može pružiti korisne informacije kliničarima prilikom procjene pacijenata sa sumnjom na upalu gastrointestinalnog trakta. Često se koristi kao dodatni alat uz kliničku procjenu, endoskopiju i slikovne pretrage kako bi se pomoglo u dijagnostici, praćenju aktivnosti bolesti i procjeni odgovora na terapiju kod bolesti upalnog crijeva (npr. Crohnova bolest, ulcerozni kolitis) i drugih sličnih stanja.

Važno je napomenuti da nivoi kalprotektina sami po sebi nisu dijagnostički dovoljni za postavljanje dijagnoze na određenu bolest te se trebaju tumačiti u kontekstu kliničke anamneze pacijenta i drugih dijagnostičkih testova. Zdravstveni stručnjak, poput gastroenterologa, najbolje je osposobljen za tumačenje rezultata kalprotektina i vođenje odgovarajućeg liječenja na temelju specifičnih karakteristika pacijenta.

Laboratorijsko ispitivanje i utvrđivanje vrijednosti vrši se iz uzorka stolice i rezultat se prati u rasponu do 50 mg/kg, što se smatra normalnim vrijednostima.

Vrijednosti testa veće od 50 mg/kg trebaju se tumačiti sa liječnikom kako bi se ispitalo i utvrdilo postojanje upale.