Mi mislimo na vaše zdravlje
Pošaljite nam email

Najnovije Vijesti

Analize

CEA

CEA (karcinoembrionalni antigen) je glikoprotein koji se normalno stvara u crijevima, jetri i pankreasu fetusa. Povišene vrijednosti nalazimo u bolesnika sa tumorom kolona, neuroblastomom,

hepatoblastomom, tumorom zametnih stanica te u Wilmsovom tumoru. Nespecifičan je tumorski biljeg, koristi se za praćenje i prognozu bolesti. U bolesnika sa upalom jetre i gušterače CEA također može biti povišen. Serumske su koncen-tracije CEA u pušača više.

GI-Marker CA 19-9

CA 19-9 (karbohidratni antigen) je visokomolekularni mucin bogat uglji-kohidratima i sastavna je komponentamukoznih stanica gušterače, jetre i pluća. Kliničku važnost ima najviše kod karcinoma gušterače, čija koncentracija pokazuje dobru korelaciju s veličinom tumora. Kod gastrointestinalnog i ko- lorektalnog karcinoma koristi se kao sekundaran biljeg uz određivanje CEA, te se na taj način povećava dijagnostička osjetljivost. Izrazito visoke koncentracije CA 19-9 upućuju na hematogene metastaze, dok se umjereno povišene koncentracije mogu naći i kod nekih benignih oboljenja (akutni hepatitis, pankreatitis, cistična fibroza). Važno je napomenuti da oko 10% populacije genetski ne može stvarati CA 19-9.

OV-Marker CA 125

CA 125 (karcinom antigen 125) po svojoj je strukturi glikoprotein. Povišenu koncentraciju CA 125 u krvi nalazimo u žena s adenokarcinomom jajnika (u više od 80% slučajeva), ali i kod drugih ma lignih oboljenja npr. uterusa, gušterače, jetre, dojke ili pluća. U benignim bolestima kao što su endometrioza, ovarijalne

ciste a i tijekom menstruacije i trudnoće može se naći porast koncentracije CA 125 u krvi. Kao što je slučaj s većinom tumorskih biljega i ovaj ima najveću vrijednost kao parametar praćenja tijeka bolesti i uspješnosti terapije

BR-Marker CA 15-3

CA 15-3 (karcinom antigen 15-3) je visokospecifični tumorski biljeg za kliničko praćenje karcinoma dojke (Povišene vrijednosti nalaze se kod karcinoma dojke, u 70% slučajeva)..Kod primarne dijagnoze osjetljivost testa je prilično niska (20-30%). Kao i većina tumorskih biljega nije organ specifičan, povišene koncentracije mogu se naći u oboljelih od karcinoma jajnika, pluća, prostate ali u nekim benignim oboljenjima (upala dojke i jajnika, ciroza jetre).

PSA ukupni

PSA (prostata specifični antigen) je po svojoj građi glikoprotein a fiziološka uloga mu je održavanje sjemene tekućine u tekućem stanju, što omogućava pokretljivost spermatozoida. Jedini je tumorski biljeg specifičan za organ, što znači da ga ne nalazimo ni u jednom drugom tkivu osim prostatičnom. PSA nije specifičan za tumor pa ga tako nalazimo u povišenim koncentracijama i kod benignih oboljenja prostate. PSA u cirkulaciji postoji u različitim molekularnim oblici- ma. Glavni imunoreaktivni oblik PSA u serumu udružen je s α1-antikimotripsi- nom te iznosi 60-90% ukupnog PSA u cirkulaciji. Slobodnog PSA (Free PSA) u serumu ima 10-30%, on predstavlja enzimski neaktivan oblik i važan je parameter u diferencijalnoj dijagnozi bolesti prosta te.

Izračunom omjera Free PSA /PSA omogućuje se bolje razdvajanje bolesnika s karcinomom prostate od bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate. Oboljeli od karcinoma prostate imaju manje koncentracije slobodnog PSA u cirkulaciji pa su time i njihovi omjeri manji, dok kod zdravih osoba i u benignih oboljenja prostate to nije slučaj. PSA je jedini tumorski biljeg koji se preporučuje raditi kao screening test kod muškaraca iznad 50 godina jer je njegova razina u krvi ovisna o veličini prostate i o postojanju malignog tumora.

AFP

α-fetoprotein je glikoprotein koji se normalno stvara u fetalnoj jetri, a nakon rođenja koncentracija u krvi mu se smanjuje, te se oko prve godine dosižu vrijednosti odrasle osobe čija koncentracija je gotovo nemjerljiva. Normalan je sastojak u krvi trudnica jer prolazi placentu. Pripada grupi onkofetalnih proteina. Povećana koncentracija upućuje na postojanje primarnog karcinoma jetre ( >90% slu-čajeva), pa može poslužiti kao screening biljeg kod rizičnih skupina. U bolesnika sa tumorom jajnika, zametnih stanica i sa primarnim karcinomom testisa nalazimo njegove povećane koncentracije. Važan je uz HCG tijekom 16-18 tjedna trudnoće u testu probira Down-ovog sindroma.

Blagi porast koncentracije α-fetoproteina može se naći i kod nemalignih oboljenja kao što su neonatalni i virusni hepatitis, bilijarna atrezija te kongenialna tirozinoza.

TSH

Tiroidni stimulirajući hormon (TSH) izlučuje hipofiza, a zadatak mu je stimuliranje na stvaranje i lučenje hormona. TSH se izlučuje u tzv. cirkadijalnom (po dnevnom ritmu). Hipofizno izlučivanje TSH je centralni regulacijski mehanizam hormona štitnjače. Njegovo određivanje se koristi kao početni dijagnostički test u procjeni funkcije štitinjače. Čak i vrlo male promjene u koncentracijama slobodnih hormona štitnjače izaziva velike promjene u razini TSH u suprotnom smjeru, tako da vrlo mali porast razine T4 ili T3 može biti dovoljno da potiskuje izlučivanje TSH, iako razine T4 i T3 mogu biti unutar normalnog raspona. Stoga je TSH vrlo osjetljivi i specifični parametar za utvrđivanje funkcije štitnjače te je naročito pogodan za ranu dijagnostiku ili isključivanje poremećaja u centralnom regulacijskom krugu između hipotalamusa, hipofize i štitnjače.

TSH je povećan kod primarne  hipertireoze povezanim i tumora tireotropnih stanica hipofize (tireotropinoma), subakutnom tiroiditisu, Hasimotovoj bolesti, hiperkolesterolemiji, guši, amiloidozi, depresiji, alkoholnoj cirozi, preklampsiji i hirsuitizmu.

TSH je snižen kod infekcija, toksične guše, toksične nodularne guše, zatim u hipetiroidizmu (Gravesova bolest), subakutnom tiroiditisu, akromegaliji, hipofunkciji hipofize, što može dovesti do sekundarnog hipotiroidizma.

FT3

Trijodtironin je hormon štitne žlezde zadužen za regulaciju metabolizma. Određivanje njegove koncentracije u serumu je važno za dijagnostičku diferencijaciju funkcijskih stanja štitne žlezde (eutireoza, hipotireoza, hipertireoza).

Najveći dio trijodtironina (T3) u krvi vezan je za transportni protein TBG (thyroxin binding globulin) – više od 99%Samo slobodna frakcija hormona (fT3) je biološki aktivna. T3 ima oko 10 puta manji afinitet za vezanje na proteine od T4, tako da promjene u proteinima-nosačima imaju puno manji učinak na koncentraciju slobodnog T3 nego na slobodni T4. Međutim postoje stanja koja se ispravno mogu odrediti jedino s mjerenjem fT3 ili T3.

Povišene vrijednosti mogu se naći u toksičnoj nodularnoj guši, hipertiroidizmu, T3 toksikozi i posttraumatskom sindromu.
Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, nedostatku čimbenika rasta, anoreksiji nervozi i kroničnom zatajenju bubrega

FT4

FT4 se koristi za procjenu funkcije, kao i za praćenje odgovora na terapiju.Najveći dio tiroksina u krvi vezan je za transportni protein TBG (thyroxin binding globulin). Samo slobodna frakcija hormona (fT4) je biološki aktivna. T3 ima oko 10 puta manji afinitet za vezanje na proteine od T4, tako da promjene u proteinima-nosačima imaju puno manji učinak na koncentraciju slobodnog T3 nego na slobodni T4.
Povišene vrijednosti mogu se naći u toksičnoj guši, toksičnoj nodularnoj guši, hipertiroidizmu, akutnoj psihijatrijskoj bolesti, anoreksiji nervosa.

Snižene vrijednosti mogu se naći u hipotiroidizmu, kroničnom oštećenju bubrega te pre-eklampsiji. Također tijekom trudnoće fT4 blago pada.

Anti-hTG

Humani tiroglobulin ( hTG ) je visokamolekularni glikoprotein mase i nalazi se follicularnim stanicama štitnjače. On igra središnju ulogu u apsorpciji , ugradnji i reguliranju biosinteze hormona štitnjače ,

T4 i T3. Anti-hTG se nalazi u svim autoimunim bolestima štitnjače ( Hashimotov tiroiditis , Gravesova bolesti) , s najvećom razinama  u Hashimotovom tireoiditisu. Anti-hTG je također karakterističan je karcinom štitnjače, a određivanje se može koristiti  za praćenju pacijenata oboljelih od karcinoma štitnjače.

Anti-TPO

Anti TPO (engl. Anti-thyroid peroxidase antibody) je test kojim se određuje prisutnost protutijela na dio štitnjače. Peroksidaza specifična za štitnjaču (TPO) nalazi se u mikrosomima stanica štitnjače i potencijalni je autoantigen. Određivanje antitijela štitnjače važno je u dijagnostici autoimunih bolesti štitnjače.

Povišena Reaktivnost se javlja kod hipotireoza, struma, gotovo svih oboljelih od Hashimotove bolesti, kod primarnog miksedema kao i kod M. Basedow (70%) .

Snižene vrijednosti nisu klinički značajne

HCG (Beta HCG)

HCG je glikoprotein koji se sastoji od dvije podjedinice – α i β koje se udružuju u intaktnu molekulu hormona. Klinički je najznačajniji biljeg trudnoće.  Mjerenje koncentracije HCG-a u uzorku krvi u 95% slučajeva daje dijagnozu trudnoće već tjedan dana nakon oplodnje, što ga čini idealnim biljegom trudnoće.

Također se koristi u ranoj trudnoći u dijagnostici izvanmaterične trudnoće, prijetećeeg spontanog pobačaja i anembrijske trudnoće. U kombinaciji sa ultrazvučnim biljezima prati se longitudinalna koncentracija HCG-a u serumu trudnice u razmaku od 2 dana i očekivano udvostručenje koncentracije. Nedovoljan porast ili pad vrijednosti ima prediktivnu vrijednost za nepovoljan ishod rane trudnoće.Naročito je važno utvrđivanje razine hCG u krvi u 1. trimestru trudnoće.. Ovaj test je koristan za detekciju i praćenje HCG-a kojeg proizvode tumorske stanice ovarijskog, placentalnog ili testikularnog porijekla.U 16. do 18. tjedna trudnoće važna je razina HCG-a u izračunu testa probiranja za Down-ov sindrom.

Povišene vrijednosti HCG nalazimo u serumu trudnica, trofoblastičnim tumorima i kod tumora zametnih stanica, prvenstveno u neseminomskim tumorima. Povišene vrijednosti također upućuju na višestruku trudnoću.
Snižene vrijednosti upućuju na prijeteći ili propušteni pobačaj, vanmateričnu trudnoću, gestozu ili intra-uterinu smrt.

Feritin

Feritin u serumu osjetljivi je indikator zaliha željeza u tijelu; dokazano je da korelira s obojivim željezom u koštanoj srži. 1 Feritin u serumu osobito je koristan pri razlikovanju nedostatka željeza od anemije kroničnih bolesti jer su u dugom slučaju razine feritina povećane. Razina feritina manja od 10 µg/L gotovo

uvijek upućuje na nedostatak željeza. Feritin u serumu povećan je i kod drugih anemija, uključujući i aplastičnu anemiju, sideroblastičnu anemiju i kronične hemolitične anemije. Koncentracija feritina u serumu može biti iznimno visoka kod idiopatske hemokromatoze, kao i kod pacijenata koji su primili višestruke transfuzije.

CA 15-3

Karcinom antigen 15-3 (CA 15-3) nalazi se u stanicama sekrecijskog epitela i kao i većina tumorskih biljega, nije organ-specifična. CA 15-3 je tumorski biljeg prvog izbora kod karcinoma dojke. Daje podatke o stadiju bolesti i o uspjehu liječenja odnosno pojavi metastaza ili recidiva kod već ustanovljene bolesti. Zbog male specifičnosti ne može se koristiti kao screening-test populacije.

CA 19-9

Karbohidratni antigen 19-9 (CA19-9) nalazi se u serumu kao visokomolekularni mucin bogat ugljikohidratima. Dio je mnogih mukoznih stanica i njihov je sekrecijski proizvod. Zanimljivo je da 7 – 10% populacije genetski ne može stvarati CA 19-9.

IE 2

Proteini u krvi se određuju pri rutinskom sistematskom pregledu. Koriste se za procjenu nutricionog statusa, kao i za procjenu funkcije jetre ili bubrega i otkrivanje i praćenje različitih bolesti i poremećaja.

Ako koncentracija ukupnih proteina izlazi iz okvira referentnih vrijednosti, potrebni su dodatni testovi koji će pomoći u uspostavljanju dijagnoze.

FSH

Zajedno s LH pripada skupini gonadotropina, a izlučuje ga hipofiza. Zajedno reguliraju i stimuliraju rad gonada (jajnici i testisi). Stimulira rad jajnika pa s time i izlučivanje estrogena i progesterona. Najviša je razina u sredini ciklusa kada stimulira ovulaciju i stvaranje žutog tijela. Koristan u razlučivanju razloga amenoreje (menopauza, disfunkcija, Turner-ov sindrom itd).

LH

LH je glikoprotein koji se sastoji od dvije podjedinice (α i β-lanci). Zajedno s FSH pripada skupini gonadotropina, a izlučuje ga hipofiza. Zajedno reguliraju i stimuliraju rad gonada (jajnici i testisi). U jajnicima stimuliraju rast i sazrijevanje folikula a također i biosintezu estrogena i progesterona. U Leydigovim stanicama testisa LH stimulira proizvodnju testosterona. Kod žena je najviša razina u sredini ciklusa kada stimulira ovulaciju i stvaranje žutog tijela. Utvrđivanje LH, zajedno s FSH korisno je kod indikacija: nasljednih bolesti s kromosomskim aberacijama (Turnerov sindrom), policističnih jajnika, razjašnjenje uzroka amenoreje (menopauza, disfunkcija, Turnerov sindrom itd), sindroma menopauze te sumnje na nedostatnost Leydigovih stanica.

PRL

Prolaktin (PRL) je hormon prednjeg režnja hipofize i javlja se u ljudskom serumu u nekoliko molekularnih oblika: kao monomer (dominantan oblik), dimer (big PRL) i bigbig-PRL ili makroprolaktin koji predstavlja spoj prolaktina i imunoglobulina G (IgG).

Testosteron

To je androgeni hormon koji nastaje gotovo isključivo u Leyidigovim stanicama testisa. Njegovo stvaranje kontrolira razina LH. Testosteron razvija sekundarne spolne oznake muškarca, a služi i održavanju funkcije prostate i sjemenovoda. Većina testosterona se u krvotoku nalazi vezana na protein SHBG. Kod žena male količine stvaraju jajnici. Kod žena služi u dijagnostici razloga neplodnosti, sindroma policističnih jajnika, Klinefelterova sindroma te kod sumnje na tumore jajnika te nedovoljnu funkciju jajnika. Kod muškaraca se testosteron određuje kod sumnje na smanjenu proizvodnju testosterona, npr hipogonadizam, terapija estrogenima, kromosomske aberacije te u cirozi jetre.

Progesteron

Progesteron spada u skupinu steroidnih hormona. To je ženski spolni hormon koji zajedno s estrogenima sudjeluje u regulaciji menstrualnog ciklusa. Najviše se stvara u žutom tijelu, s čijim rastom odnosno veličinom korelira razina u krvi te tijekom trudnoće u posteljici. Služi pripremi sluznice maternice za trudnoću, a u trudnoći sprječava kontrakcije miometrija. U početku menstrualnog ciklusa razina je neznatna, jedan dan pred ovulaciju poraste, pa je mjera prisustva ovulacije. Koristan u liječenju, odnosno dijagnozi neplodnosti. Nešto malo progesterona stvara se i u nadbubrežnoj žlijezdi i testisima, jer se progesteron stvara kao intermedijer tijekom biosinteze kortikosteroida i androgenih hormona.

PSA slobodni

Slobodni PSA (fPSA) je glikoprotein. Oko 20% u krvi prisutno je u slobodnoj formi, proteolitički neaktivno. Vrlo koristan u dijagnozi i praćenju terapije bolesti prostate. Klinički pregled prostate, rektalni pregled, cistoskopija, laserska terapija, biopsija prostate, no također i zračenje ili kemoterapija podižu vrijednosti PSA. Najpriznatija laboratorijska pretraga u dijagnostici raka prostate je slobodni PSA (fPSA) i njegov udio u ukupnom PSA koji pomaže u razlikovanju osoba s benignom prostatičnom hiperplazijom od onih s rakom prostate. Omjer između slobodne i ukupne frakcije (fPSA/tPSA) dobar je pokazatelj za moguću diferencijalnu dijagnozu bolesti prostate.

Vitamin D

Vitamin D prethodnik je steroidnih hormona, koji uzimamo prehranom ili stvaramo u koži pod utjecajem UV zraka. Da bi bio biološki aktivan mora proći hidroksilaciju u jetri i potom u bubregu.

Vitamin D se najčešće određuje u bolestima koje utječu na gustoću kostiju (osteoporoza, osteomalacija, povišeni PTH), ali i kod osoba koje se ne smiju izlagati suncu, osoba s malapsorpcijom masti, povećanim gubitkom vitamina D (nefrotski sindrom, upotreba lijekova koji ubrzavaju metabolizam vitamina D), bolestima jetre i sl.

Sedimentacija eritrocita

Sedimentacija eritrocita (SE) je  laboratorijski test kojim se odnosi na mjerenje brzine taloženja eritrocita in vitro, uzetih iz pune venozne ili kapilarne krvi i diluirane sa rastvorom antikoagulansa u omjeru 4:1.
Koristi se kao screening-test kod sumnje na upalnu reakciju..

Povišena vrijednost se javlja tijekom upalnog procesa, zbog porasta koncentracije proteina akutne faze. Fiziološki, povišena sedimentacija nalazi se kod anemija i za vrijeme trudnoće. Svaka promjena u broju eritrocita ili u agregaciji trombocita (koje nastaje normalno u trudnoći ili u bolesti, anemiji) smanjuje intenzitet sile ili relativne površine na koju djeluje ta sila pa dolazi do povišene sedimentacije.

Snižena vrijednost nije klinički značajna

KKS sa 3dif DKS-om

Kompletna krvna slika je jedna od osnovnih  laboratorijska pretraga. To je rutinska analiza  koja se radi zbog procjene općeg zdravstvenog stanja i otkrivanja različitih poremećaja poput anemija, infekcija, virusnih oboljenja, leukemija, mijeloproliferativnih i limfoproliferativnih bolesti, malignih bolesti te stanja uhranjenosti organizma i izloženosti otrovnim materijama. Ovom analizom krvi dobiva se uvid u broj i kvalitetu eritrocita (crvene krvne stanice), trombocita(krvne pločice). i leukocita(bijele krvne stanice).

ABO

Antigeni ABO sistema krvnih grupa otkriveni su na osnovu efekata miješanja krvi različitih osoba, odnosno pojave ili odsustva aglutinacije u mogućim kombinacijama eritrocita i seruma ispitanika. Rezultati prvih istraživanja u ovoj oblasti dokazali su da se u humanim crvenim krvnim zrncima nalaze antigene supstance, a u serumu specifična antitijela, koja u međusobnom kontaktu izazivaju izoaglutinaciju (aglutinacija reakcija antigen – antitijelo) među pripadnicima iste vrste organizama), čime je objašnjena fiziološka priroda ovog višeslojno značajnog sistema individualne varijacije, posebno u transplantaciji u najširem smislu pojma (uključujući i transfuziju).

PV-INR (PT-INR)

Protrombinsko vrijeme je screening-test kod poremećaje koagulacije koji su u vezi s vanjskim putem zgrušavanja. Ovim testom se mjeri vrijeme potrebno da dođe do zgrušavanja u uzorku krvi – plazmi.

Potrombinsko vrijeme (PV) je najčešće korišten, globalni koagulacijski test za otkrivanje poremećaja zgrušavanja kao i za praćenje antikoakulantne terapije.

INR-internacionalni normirajuči omjer služi ujednačenju (standariziranju) tako dobivenih vrijednosti (u različitim laboratoriima-metodanma).

Produženo protrombinsko vrijeme (PV) ukazuje na defici jednog ili više faktora  koagulacije: faktora II, nasljednog ili stečenog nedostatka faktora V ili njegovih inhibitora, rijetko zbog nedostatka faktora X, zatim kod terapije antagonistima vitamina K (derivati kumarina), u bolestima jetre, nedostatku vitamina K, fiziološki u novorođenčadi zbog nerazvijenog sustava koagulacije, DIK-u te u lupusu antikoagulansu.

Antikoakulanti su lijekovi koji smanjuju aktivnost čimbenika zgrušavanja, odnosno sklonost organizma prema zgrušavanju. Primjenjuju se u stanjima akutne tromboze, plućne embolije, srčanog infarkta, trajne fibrilacije atrija. Zbog mogućih komplikacija od krvarenja, obavezna je laboratorijska kontrola u smislu određivanja PV-a.

Sniženo protrombinsko vrijeme može se naći u akutnom alkoholizmu, cirozi jetre, liječenje penicilinom.

APTT (APTV)

APTV (aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena)  je screening-test za poremećaje koagulacije. Test služi za otkrivanje deficit jednog ili više činilaca koagulacije, izuzev FVII i FVIII. Koristan je  naročito prije kirurških zahvata jer je s njim moguće otkriti hemofiliju, kao i za praćenje heparinske terapije.

Povišene vrijednosti  APTT-a  mogu se naći kod hemofilije, von Willebrandov-a sindroma, kod terapije heparinima, oralnim antikoagulansima i kod snižene koncentracije fibrinogena.

Fibrinogen

Fibrinogen  je protein koji nastaje u jetri i koji pod djelovanjem drugih čimbenika zgrušavanja stvara vidljivi ugrušak. Određianje koncentracije fibrinogena je korisna analiza za otkrivanje deficijencije fibrinogena i pretvaranje fibrinogena u fibrin. Fibrinogen je protein akutne faze pa je njegovo povećanje povezano i s upalama, tumorima, traumama te opeklinama. Kronični aktivni upalni procesi kao npr. reumatske bolesti ili kolagene vaskularne bolesti povezane su s duljim povišenjem razine fibrinogena.

Povišene vrijednosti fibrinogena mogu se normalno naći u trudnoći.

Smanjenje fibrinogena  (hipofibrinogenemija) javlja se u akutnim i kroničnim bolestima jetre, kod ascitesa ili akutne hemoragije i opeklina te kod povećane degradacije).

Stolica na okultno krvarenja

Ovim testom  dokazujemo  krvarenje iz probavnog trakta, koje nije vidljivo golim okom.

Vrlo je važno u prevenciji raka debelog crijeva. Preporučuje se svima osobama straijim od 50 godina, a oni koji imaju u obitelji rak debelog crijeva trebali bi se upućivati na ovaj test već  nakon 40 godina života. Testiranje na okultno krvarenje bi trebalo uraaditi jednom godišnje svim osobama starijim od 50 godina te svim  osobama sa neobjašnjivim abdominalnim nelagodama i anemija nepoznatog uzroka.

Alkohol, terapija aspirinom, indometacinom, fenilbutazonom, kortikosteroidima  mogu uzrokovati krvarenje u probavnom traktu. Zbog toga bi se ovi lijekovi trebali prestati uzimati 2 dana prije testa. Uzorci osoba koje krvare iz hemeroida ili žene s menstruacijom ne bi se trebali koristiti.

Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori je bakterija koja je nađena na sluznici čovjekova želuca i jedina je bakterija koja može preživjeti u nepogodnoj kiseloj sredini u želucu. Ova bakterija dovodi do dugotrajne (kronične) upalne reakcije želuca (gastritisa).

Ovim je testom moguće utvrditi prisustvo antigena – bakterije Helicobacter pylori u stolici, pri čemu se dokazuje prisustvo same bakterije.

Koprokultura

Test analize stolice na prisustvo bakterija, parazita ili gljivica koje uzrokuju infekciju na nivou gastrointestinalnog trakta se naziva koprokultura. Uzorak stolice se miješa sa supstancom koja podstiče rast bakterija.

Kalprotektin

Određivanje fekalnog kalprotektina je neinvazivni test koji omogućava razlikovanje fukcionalnih crijevnih smetnji (npr. iritablini kolon, IBS) od organskih – upalnih bolesti crijeva (IBD) kod pacijenata kod koji žele izbjeći invazivne (neugodne) enoskopske pretrage. Ovaj jednostavni test pokazati će povišene vrijednosti kalprotektina u stolici, proteina koji se nalazi u citoplazmi upalnih stanica ukoliko se u crijevima događaju upalni procesi. Kod osoba s dokazanom upalnom bolesti crijeva koristi se za predviđanje odgovora na terapiju, otkrivanja relapsa i općenito praćenja terapije. Klinička osjetljivost: 84,4%, specifičnost: 94,5%.

Opći pregled urina sa sedimentom

Urin (mokraća) je tekućina kojom se izlučuju odpadni produkti metabolizma i strane i štetne tvari.

Opći pregled urina sa sedimentom je jedna od osnovnih laboratorijskih analiza. Sastoji se od tri djela:

 • Fizičko -kemijskih karakteristika mokraće: izgled, boja, miris, reakcija i specifična težina.
 • Kemijska analiza (analize na proteine, krv, šećer, ketonska tela, urobilinogen, bilirubin i nitrite).
 • Pregled mokraćnog sedimenta

Rezultati ovog testiranja daju osnovne informacije o stanju metabolizma i o stanju genitalno-urinarnog sistema.
Laboratorijski pregled mokraće je vrlo važno u isključivanju i otkrivanju poremećaja rada bubrega i mokraćnog trakta.

Urinokultura

Urinokultura je pretraga kojom se identificiraju i testiraju na osjetljivost na antibiotike uzročnici infekcija mokraćnog sustava.

Pravilno uzet uzorak za urinokulturu je presudan za pravilnu interpretaciju pretrage i pravovremenu primjenu eventualno potrebne specifične terapije. Stoga je ključno i u interesu pacijenta da ove upute pažljivo pročita i slijedi.

Uzorak za urinokulturu treba biti srednji mlaz prvog jutarnjeg urina, ili srednji mlaz urina nakon što je prošlo najmanje 3–4h od posljednjeg mokrenja. Preporučljivo je uz urinokulturu napraviti i sediment urina, koji se radi iz istog uzorka. Stoga, ako se rade i sediment urina i urinokultura, treba pripremiti dvije posudice za urin i pomokriti se u obje posudice.

Uzorak urina za urinokulturu se može dostaviti direktno nasađen na Uricult podlogu ili u sterilnoj posudici (nabaviti u ljekarni).

Citologija urina

Citološka analiza urina je neinvazivna i jednostavno izvediva dijagnostička pretraga koja se po potrebi može ponavljati, a ima značajnu ulogu u ranoj dijagnostici i postoperativnom praćenju karcinoma urinarnog sustava. Također, citološka analiza urina je korisna pretraga u procjeni porijekla eritrocita u urinu- jesu li eritrociti bubrežnog porijekla (glomerularni eritrociti) ili potječu iz donjih dijelova mokraćnog sustava (neglomerularni eritrociti).

 • Eozinofili u nosnom sekretu

DIJABETES:

 • FRUCTOZAMIN
 • INSULIN
 • ANTI-INSULINSKA At (IAA)
 • C-PEPTID
 • GAD At
 • ANTI IA2 (At NA TRIOZINFOSTATAZU)
 • ANTI ICA AT-LADA (At NA PANKREASNA OSTRVCA)

ANEMIJA:

 • FERITIN
 • TRANSFERIN
 • ERITROPOETIN
 • VITAMIN B12
 • FOLNA KISELINA

ENZIMI:

 • DAO ENZIM (DIAMINO OKSIDAZA)
 • HOLINESTERAZA
 • LIPAZA
 • TRIPSIN

MIKROELEMENTI:

 • BAKAR
 • SELEN
 • ZINK

HORMONI ŠTITNE ŽLIJEZDE:

 • T3
 • T4
 • ANTI TG
 • ANTI TPO
 • TIREOGLOBULIN
 • KALCITONIN
 • PTH INTACT
 • At NA TSH RECEPTORE (TRAB/TRAK)

REPRODUKTIVNI HORMONI:

 • FREE TESTOSTERON
 • DIHITESTOSTERON
 • SHBG
 • 17-OH PROGESTERON
 • ANDROSTENDION
 • AMH -ANTI MULLEROV HORMON

TUMORSKI MARKERI:

 • CA 50 -kolon
 • CA 72 -4 -želudac
 • CA 15-3 dojka
 • CA 125
 • HE4
 • AFP
 • ACE -sarkoidoza
 • NSE- pluća
 • BETA 2 MIKROGLOBULIN

OSTALI HORMONI MARKERI:

 • HOMOCISTEIN
 • ALFA 1 ANTITRIPSIN
 • CERULOPLAZMIN
 • LEPTIN

VITAMINI:

 • VITAMIN B12
 • FOLATI
 • VITAMIN C
 • VITAMIN E (TOKOFROL)

INTOLERANCIJA NA HRANU:

 • INTOLERANCIJA NA HRANU IgG 90 NAMIRNICA (za djecu mlađu od 6 godina)
 • INTOLERANCIJA NA HRANU -SCREEN 349 NAMIRNICA

IMUNOLOGIJA:

 • Anti CCP
 • IMUNOGLOBULIN E IgE
 • IMUNOGLOBULIN A IgA
 • IMUNOGLOBULIN G IgG
 • IMUNOGLOBULIN M IgM
 • ELEKTROFOREZA PROTEINA
 • IMUNOELEKTROFOREZA PROTEINA
 • KRIOGLOBULIN
 • C3 KOMPLEMENT
 • C4 KOMPLEMENT
 • ANA (antinuklearna At)
 • ENA (ANA PROFIL-15 At)
 • DS-DNA
 • P-ANCA
 • C-ANCA
 • KARDIOLIPINSKA At IgM (ACA)
 • KARDIOLIPINSKA At IgG (ACA)
 • TRANSGLUTAMINSKA At IgA (TTG )
 • TRANSGLUTAMINSKA At IgG (TTG)
 • ANTIGLIJADINSKA At IgA (AGL)
 • ANTIGLIJADINSKA At IgG (AGL)
 • ACETILHOLINSKI RECEPTORI At
 • MUSK At

VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA :

 • HIV 1+2
 • RUBELLA IgM
 • RUBELLA IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG
 • MORBILI IgM
 • MORBILI IgG
 • MUMPS IgM
 • MUMPS IgG
 • EPSTEIN-BARR IgM
 • EPSTEIN-BARR IgG

TORCH:

 • TOXOPLASMA gon IgM
 • TOXOPLASMA gon IgG
 • RUBELLA IgM
 • RUBELLA IgG
 • CMV IgM
 • CMV IgG
 • HSV I IgM
 • HSV I IgG
 • HSV II IgM
 • HSV II IgG

 

HEPATITIS:

 • HAV IgM
 • HAV IgG
 • HbsAt
 • HbsAg
 • HCV

BAKTERIOLOŠKA SEROLOGIJA :

 • HELICOBACTER PYLORI IgA
 • HELICOBACTER PYLORI IgG
 • HELICOBACTER PYLORI IgM
 • TPHA
 • VDRL

URIN :

  • CITOLOŠKI PREGLED URINA

DROGE U URINU :

 • OPIJATI (MORFIN)
 • CHANABINOIDI (MARIHUANA)
 • COCAIN
 • ECSTAZY
 • PANEL OD 3 DROGE
 • PANEL OD 5 DROGA
 • PANEL 10 DROGA

ALERGIJA :

 • IMUNOGLOBULIN IgE
 • ECP